Antti edit

Kuvailen portfoliossani työhistorian ohella näkökulmaani taiteelliseen työskentelyyn ja tutkimukseen. Olen työskennellyt äänen ja musiikin tekijänä sekä esittäjänä monialaisesti mm. nykytanssin, näyttelytoiminnan, teatterin, musiikkinäytelmien, yhtyeiden, soitinkehityksen sekä käyttöliittymätutkimusten äänisuunnittelun parissa – sekä valmistaen taiteidenvälisiä esityksiä ja projekteja, jotka eivät näihin kategorioihin yksiselitteisesti asetu. Tämän ohella olen suunnitellut ja toteuttanut ääneen liittyvää yliopistotasoista taiteen opetusta sekä työskennellyt erilaisissa taiteen koulutusta koskevissa selvitys- ja asiantuntijatehtävissä.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa valmisteilla olevassa väitöstutkimuksessani tarkastelen kokeellisen taiteellisen työskentelyn avulla sekä kautta äänisuunnittelua esitysten elävänä ja soitettuna osana. Portfolion media-osuudesta löydät esimerkkejä sekä taiteellisesta työskentelystäni että tutkimusjulkaisuistani.